Jungel

Strømpriser

Forskjellen på strømavtaler

Spot, fast, flytende, kampanje…? Det er lov å rive seg litt i håret og føle på at strømverdenen kan være som en jungel av ord, uttrykk og avtaler. Vi skal enkelt prøve å forklare ulikhetene på de ulike strømavtalene.

Spotpris gir deg muligheten til å følge strømprisen time for time. Vi som kraftselskap kjøper strømmen vår fra kraftbørsen Nordpool. Med spotpris betaler du det samme for strømmen som vi gjør, pluss et påslag som inkluderer lovpålagt elsertifikat. En spotprisavtale kan sammenlignes med en berg og dalbane - du er med ned når prisen er lav om sommeren, og med opp igjen når prisen er høyere på vinteren. Påslaget er det som ofte skiller kraftleverandørene fra hverandre. La oss si at du har Spot hos oss, da betaler du det strømmen koster i nuet, f.eks. 20 øre/kWh pluss et påslag på 4,98 øre/kWh = 24, 98 øre/kWh. Dette er den mest kjøpte og oftest anbefalte strømavtalen da den har vist seg å være billigst over tid.

Fastpris er begrepet vi bruker når du kan binde strømprisen for en avtalt periode, som oftest 1, 2 eller 3 år. Det å binde prisen er fint dersom du ønsker å ha kontroll på hva strømprisen er til enhver tid. Det kan også være lønnsomt dersom strømprisene blir høye om vinteren. Si at du fastsetter prisen din på 35 øre/kWh, så går prisen opp på vinteren til 60 øre/kWh, da betaler du fortsatt 35 øre/kWh fordi prisen er fastsatt i den perioden. Det samme gjelder selvsagt også om prisen går ned på sommeren. Slik får du en mer forutsigbar strømfaktura. Dersom du har et jevnt strømforbruk, vil faktura være tilnærmet lik gjennom året. Likevel må du være obs på at dersom strømforbruket ditt øker, som det ofte gjør på vinteren når man har på mer lys og varme, vil fakturaen kunne bli høyere. Dette er ikke på grunn av strømprisen, men på grunn av forbruket. Det kan være greit å merke seg at dersom du ønsker å endre avtalen i den avtalte perioden kan dette medføre bruddgebyr

Standard variabel er en strømavtale der prisen blir satt etter prisutviklingen i markedet. Det er en fast pris for en periode, uten påslag. Perioden kan være alt fra 2 uker til flere måneder. På denne avtalen får du prisendringsvarsel 14 dager før endringen trer i kraft. Dette skjer gjerne på hjemmeside og/eller Min side. Med 14 dagers endringstid har du god tid til å bestemme deg for om du ønsker å følge den nye prisen, eller om du ønsker å hoppe av og endre strømavtale. Dette er tradisjonelt sett den vanligste strømavtalen, men den krever at du følger mer med i prisendringer enn f. eks med en fast -eller spotprisavtale.

Kampanjeavtaler er et samlegrep flere strømleverandører bruker for de avtalene som har en kampanjepris og/eller vilkår for en gitt periode. Det er viktig at du leser alt med liten skrift, sjekker bindingstid, hvor lenge du er lovet gitt pris og vilkår, samt hva avtale du blir satt over på når kampanjeperioden er over. Sjekk også alltid om det er lagt til tilleggstjenester som ikke er relevant for deg. Bare et lite tips på tampen der altså.

Dersom du fortsatt skulle være i tvil, spør oss!