×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Sanntidsdata 2000x700

Smart teknologi, smart strømforbruk

Sanntidsmåler gir deg: