×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Fastpris

Bestill fastpris

Hvorfor velge fastpris?

  • Full oversikt over forbruk og kostnader i Bedriftsportalen
  • Sikret fastpris pr kWh for hele avtaleperioden
  • En fleksibel modell der du kan velge om du vil ha deler av forbruket i fastpris og deler i spotpris, eller om du vil sikre alt i fastpris
  • Egen kunderådgiver som gir deg råd om avtalelengde og når det er gunstig å inngå avtale