Fastpris

Bestill fastpris

Hvorfor velge fastpris?

  • Full oversikt over forbruk og kostnader i Bedriftsportalen
  • Sikret fastpris pr kWh for hele avtaleperioden
  • En fleksibel modell der du kan velge om du vil ha deler av forbruket i fastpris og deler i spotpris, eller om du vil sikre alt i fastpris
  • Egen kunderådgiver som gir deg råd om avtalelengde og når det er gunstig å inngå avtale