×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Frame 345

Kompetanse

15. oktober, 2021

Sterkt kompetanseteam

Namnet vårt er nytt, men vi har vore her lenge. I Wattn kjem mange tiår med erfaring, tverrfagleg kompetanse og smart teknologi saman for å skape langsiktige løysingar. Målet er at det skal vere enkelt å løyse komplekse straumbehov.

Oppdag mogelegheitene

Smart bruk av straum krev kunnskap, og i Wattn kjenner vi mogelegheitene innan

  • Kraftanalyse og -rapportering
  • Energirådgivning og -leiing
  • Fleksibilitetsmarked
  • Energiforvaltning


Enten behovet møtast med ein standard spotprisavtale, eller du har mykje å tjene på fleksibilitetsmarkedet, hjelp vi deg å sette to strekar under svaret når du tek beslutningar om straumforbruket til bedrifta di. Målet vårt er å begeistre gjennom forenkling og innsikt, og at kundene våre skal ha eit smartere forhold til straum. Det er vår strategi for å skape langsiktige og gode kundeforhold.

Med Wattn tar du del i eit av Norge sitt sterkaste kompetanseteam for straum.