0317 wattn tonemolnes 2022 TMO4625 min

Strømpriser

Strøm til din bedrift - Forvaltning gir gode resultat

En forvaltningsavtale sikrer deg mot de høye pristoppene, samtidig som du får med deg prisnedgangen. Tidligere var denne type avtale for de aller største bedriftene, men nå kan både store og små bedrifter benytte seg av forvaltningsavtalen.

Våre erfarne kraftforvaltere overvåker kraftmarkedet tett og sikrer strømprisene når kraftmarkedet er på vei opp, mens de selger ut posisjoner når prisen er på vei ned. Dette fører til at en tar del i prisfall i markedet samtidig som en sikrer seg mot oppturene. Prissikringen blir handlet opp til 3 år frem i tid. Vi starter opp ny forvaltningsportefølje!

Historisk sett har denne strategien har gitt gode resultater over tid:
Resultat siste fem år (2017-2021): 12,7 øre/kWh i gjennomsnittlig besparing.
Resultat jan-april 2022:
80 øre/kWh i gjennomsnittlig besparing.

Ønsker du mer informasjon om forvaltingsavtale til din bedrift?
Kontakt oss gjerne på telefon 02010, eller på bedrift@wattn.no

Send oss epost