Frame 345

Kundehistorier

Firmenich - Først ute med ISO-sertifisering

Med mål om økt produksjon og redusert energiforbruk, kan Firmenich allerede skryte av å være først ute i Møre og Romsdal med ISO 50.001-godkjenning.

Høyt forbruk
Bedriften på Ellingsøya lager ekte smaksstoffer fra fiskeavskjær og det går mye energi med til produksjonen. Med et forbruk på 10 mill. kWh hadde de et stort besparingspotensiale, og de har allerede spart hundretusener etter at de startet arbeidet med å få ned forbruket. Og de ser det ikke som umulig å kunne oppnå en innsparing på 20 – 30 prosent i løpet av få år. Dette vil utgjøre millioner i besparing.

Miljøfokus

Like viktig som energibesparelsene er også det grønne aspektet av å delta i EnergiArena. ISO 50.001- sertifiseringen er en internasjonal standard for miljøkrav. Som et ledd i EnergiArena har hele produksjonen blitt gjennomgått for å finne muligheter for en grønnere produksjon. Noe som har medført at oljefyring er borte og utslipp av CO2 er kraftig redusert.

Alle må med
Et av suksesskriteriene for å lykkes er at alle ansatte blir involvert, og dette mener fabarikksjef Lars Magne Haram i Firmenich at de har fått til. Han skryter av de ansatte, som har blitt mer miljøbevisste og hver dag bidrar til at energi og penger blir spart for bedriften.

De gode historiene fortsetter i Wattn

Firmenich var kunde av Tafjord Marked før sammenslåingen. Kundehistorien er et resultat av det, og står derfor i Tafjord Marked sitt navn. Vi er stolte, og utrolig glade over å videreføre det gode samarbeidet i Wattn.