Energirad 2000x700

Bærekraft

Energirådgiving

Vi hjelper deg med å få kontroll på strømforbruket til bedriften din. God energirådgiving er mer enn bare forbruksreduksjon. Gode analyser og energieffektivisering reduserer både kraft- og nettleieutgiftene. Vår kompetanse og teknologi hjelper bedriften din med å optimalisere energiforbruket og redusere kostnadene. Sammen reduserer vi også klimaavtrykket.

Våre dyktige energirådgivere står klare til å løse dine energiutfordringer. Å handle strøm fra oss handler om mer enn bare å få den beste strømavtalen. Vi gir tilgang til verktøy og rapporter som gir bedrifter full oversikt over eget energiforbruk og kostnader. Kombinert med analyse av kraft- og nettleieutgifter, i tillegg til god energirådgiving, reduserer vi bedriften sine utgifter og klimaavtrykk.

Vi hjelper deg med å implementere god energiledelse og gode rapporteringsrutiner i organisasjonen. Vi utfører også energikartlegging av bygg, anlegg og prosess, som gir et solid fundament å starte med.

Vi gir deg full oversikt over kostnader og utgifter


Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

70 10 20 16

Med moderne teknologi forenkler og reduserer vi tidsbruken og utgiftene du har i forhold til strøm. Med nyutviklede digitale løsninger og ingeniørkompetanse ser vi frem til å hjelpe deg med å nå klimamålene for din bedrift.

Kontakt oss gjerne for en strømprat.