×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Bedrportal 2 2000x700

Teknologi

Bedriftsportalen

I Bedriftsportalen får du all informasjon om strømforbruket til bedriften din presentert på en brukervennlig måte.

Du velger selv hva som er relevant for deg: Portalen er enkel i bruk, både til å sjekke siste faktura og forbrukshistorikk, men også som et komplett styringsverktøy for energiledelse i praksis. Bedriftsportalen er vårt viktigste verktøy for å kunne gi deg kontroll på strømforbruket.

Her får du oversikt over:

  • Forbruk og kostnader
  • Kraftforvaltning og fremtidspriser
  • Bedriften sitt karbonavtrykk
  • Temperaturkurver
  • Strømforbruk og kostnad i sanntid, med vår sanntidsdmåler
God innsikt og full kontroll over energikostnadene på en plass

Skreddersydd brukertilgang
I tillegg kan du skreddersy rapporter til den som skal bruke informasjonen; som forbruk til driftsansvarlig og økonomi til økonomiansvarlig. Målet vårt er å begeistre gjennom forenkling og innsikt, og at du skal få et smartere forhold til strømmen.

Ta meg til Bedriftsportalen

Trond Andre Hagen 72dpi

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no