×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Streom bedrift energiarena hofseth biocare

Kundehistorier

Hofset Biocare - Enkle tiltak sparte bedriften for tusenvis

Gjennom enøk-kartlegging av anlegget sitt, fikk Hofseth Biocare avdekket to ting. Dette sparte bedriften for kr 270 000.

Tiltak
Gjennom EnergiArena fikk Hofseth Biocare gjennomført enøk-kartlegging av anlegget sitt på Midsund. Basert på kartleggingen fikk Hofseth Biocare avdekket to ting. Selskapet betalte for høy forbruksavgift til staten på strømmen de brukte på anlegget og at de var berettiget forbruksavgift.

Rådgiveren ga oss en utfyllende rapport, med anbefalte tiltak og økonomiske potensiale bak de ulike tiltakene. -Hofseth Biocar

De gjennomførte tiltakene har gitt stor suksess og i løpet av to år har de oppnådd en kostnadsreduksjon på over 270 000 kr. De er i gang med å kartlegge flere anlegg.

De gode historiene fortsetter i Wattn

Hofset Biocare var kunde av Tafjord Marked før sammenslåingen. Kundehistorien er et resultat av det, og står derfor i Tafjord Marked sitt navn. Vi er stolte, og utrulig glade over å videreføre det gode samarbeidet i Wattn.

Les flere kundehistorier