Sanntidsdata 2000x700

Smart teknologi, smart straumforbruk

Sanntidsmålaren som vert installert i hovudstraummåleren til bedrifta di, sender straumdata til Bedriftsportalen via 4G i sanntid.

Bedrifter med eit meir samansatt straumforbruk vil ha nytte av å installere sensorar på andre komponentar som krev mykje straum, i tillegg til hovudstraummåleren. På den måten kan du sjå både det totale straumforbruket i sanntid, og oppdage nøyaktig kvar skoen trykker.

Pakketilbud: Sanntidsmålar 499,- + Effektmåling 99,- pr/mnd

Bestill sanntidsmålar og effektvarsling

Sanntidsmålaren
gir deg:

● Oversikt over forbruk og kostnad i sanntid

● Varsling ved unormalt straumforbruk

● Hjelp til å finne rett nivå for overvakning frå ein av våre energirådgivarar

Sanntidsmålaren er enkel å installere og gir deg dybdeinnsikt på ein brukarvenleg måte i Bedriftsportalen. Våre energirådgjevarar hjelper deg i gong med den løysinga som passar best til ditt behov, og viser deg korleis du kan bruke innsikten i praksis.

Ta kontakt med oss for meir informasjon