×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Kraftrapport marg2 2000x700

Nyhende

14. september, 2021

Kraftrapportar og rådgiving

Hold deg oppdatert på kraftmarknaden. Vi tilbyr live oppdateringar og prognoser, slik at du får innsikt og kontroll, og kan gjere gode beslutningar i val av straumavtale.

Det er mykje snakk om straumprisar, men dei færraste kjenner marknaden godt nok til å forstå kva som faktisk driv prisane. Gjennom god rådgiving og oppdaterte kraftrapportar, kan du få god innsikt i det forventa prisnivået dei komande periodane, og halde deg oppdatert på kva retning marknaden tek. Denne kunnskapen er eit viktig grunnlag for å velje rett kraftavtale til rett tid.

Vi ønsker å hjelpe bedrifta di til å ha lavast mogleg straumkostnad, og tilbyr ulike forvaltningsavtalar skreddarsydd ditt behov. Vi varslar deg når marknaden er i ferd med å stige, slik at vi saman kan ta grep i tide. Saman finn vi løysingane som gagnar bedrifta di.

  • Jamnleg orientering om kraftmarknaden
  • Fagleg sterke rådgivarar som spelar på lag med deg for å gje deg den beste avtalen
  • Effektivisering av energiforbruket
Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Seniorrådgivar kraftmarked i Wattn

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no

God innsikt gir grunnlag for gode og berekraftige val

Ved å kjenne eige forbruk, kombinert med innsikt i kraftmarknaden er ein betre i stand til å ta dei rette vala. Vi tilbyr deg og di bedrift denne innsikten gjennom månads- og vekesrapportar. Eit godt verktøy for deg som ynskjer å ha oversikt over utviklinga i kraftmarknaden.

Ta kontakt med oss