×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Fakturakontroll 2000x700

Nyhende

Fakturakontroll

Fakturakontroll, eller energirevisjon er ein gjennomgang av straumrekninga for å sjekke om nettleiga er fakturert rett i forhold til gjeldande prisar og tariffar. Denne tenesta tilbyr vi kundane våre gratis.

I fakturakontrollen sjekkar vi blant anna at grunnlaget for el-avgifta er korrekt, og for bedrifter med høgt forbruk ser vi på kva effekttoppar som ligg til grunn for nettleiga. Vi gir deg også gjerne ei innføring i korleis fakturaen er bygd opp, og kan i tillegg også gje gode råd om korleis du kan gå fram for å redusere kostnadane i bedrifta.

Du kan bestille fakturakontroll med oss sjølv om du ikkje er straumkunde. Dersom vi ikkje finn noko å korrigere, er tenesta heilt gratis. Har du derimot betalt for mykje, då delar vi gevinsten.

Ta kontakt med oss dersom du ynskjer ein gjennomgang av bedrifta si straumrekning.

Viktig innsikt og mogelege besparingar!
20181025 sfe 22692 Edit

Hanne-Kristin Hagen

Bedriftsrådgiver SMB

99 10 94 07hanne-kristin.hagen@wattn.no