Fastpris

Bestill fastpris

Kvifor velge fastpris?

  • Full oversikt over forbruk og kostnadar i Bedriftsportalen
  • Sikra fastpris pr kWh for heile avtaleperioden
  • Ein fleksibel modell der du kan velge om du vil ha delar av forbruket i fastpris og delar i spotpris, eller sikre alt i fastpris
  • Eigen kunderådgjevar som gir deg råd om avtalelengde og når det er gunstig å inngå avtale