Sanntidsdata 2000x700

Teknologi

Smart teknologi, smart straumforbruk

Med ein sanntidsmålar i straummålaren din, kan du følgje med på straumforbruket til bedrifta di i sanntid. Du ser nøyaktig kor mykje straum som blir brukt akkurat no, og kva den kostar.

Sanntidsmålaren som vert installert i hovudstraummåleren til bedrifta di, sender straumdata til Bedriftsportalen via 4G i sanntid.

Bedrifter med eit meir samansatt straumforbruk vil ha nytte av å installere sensorar på andre komponentar som krev mykje straum, i tillegg til hovudstraummåleren. På den måten kan du sjå både det totale straumforbruket i sanntid, og oppdage nøyaktig kvar skoen trykker.

Dybdeinnsikt gjort enkelt

Sanntidsmålaren er enkel å installere og gir deg dybdeinnsikt på ein brukarvenleg måte i Bedriftsportalen. Våre energirådgjevarar hjelper deg i gong med den løysinga som passar best til ditt behov, og viser deg korleis du kan bruke innsikten i praksis.

Ta smarte grep

Vi hjelper deg få full kontroll over eige straumforbruk, og viser deg korleis du kuttar kostnadane og sparar miljøet. Snakk med oss om smart sensorikk som viser deg straumforbruket ditt i sanntid.

  • Oversikt over forbruk og kostnad i sanntid
  • Varsling ved unormalt straumforbruk
  • Hjelp til å finne rett nivå for overvaking frå ein av våre energirådgjevarar
Trond Andre Hagen 72dpi

Trond André Hagen

Teknisk KAM

70 10 20 16