×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Norledferge 2000x700

Kundehistoriar

Norled

- Med båtar og straummålarar spreidd langs heile kysten stiller vi krav til god oversikt, enkel handtering av endringar og korrekt fakturering.

- Vi har gitt Wattn vår tillit slik at vi får bruke meir tid på kjerneområdet vårt - gode reiseopplevingar langs heile den norske kyst. Når vi i tillegg får ein konkurransedyktig pris, er valet av Wattn som straumleverandør midt i leia for oss, seier Silje Nedrebø, Innkjøpssjef/Purchasing Manager i Norled.

  • Norled kjøper 100% fornybar energi frå Wattn på alle sine straummålarar langs kysten. Eit bevisst miljøval.
Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Seniorrådgivar kraftmarked i Wattn

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no