Mona vekst birgith roset

Kundehistorier

Mona Vekst - Et langt, godt og lokalt samarbeid

Siden 1994 har vi levert strøm til Mona Vekst gjennom SFE Kraft. I takt med tjenester, produksjon og antall driftsbygninger har strømforbruket til bedriften økt med årene, og desto viktigere er det for Mona Vekst å være sikker på at de kan stole på oss som strømleverandør.

Verdi utover selve strømmen

I et hav av tilbud og tilbydere ser Mona Vekst verdien av det å velge lokale samarbeidspartnere, også utover prisaspektet. – Viktige verdier for oss med tanke på samarbeidspartnere er den lokale forankringen, det å gi tilbake til lokalsamfunnet og støtte hverandre i hverdagen vi står i. Selvsagt er pris en viktig faktor, men til slutt handler det om så mye mer enn bare kWh, sier Birgith Hjelle Roset, daglig leder i Mona Vekst. Det å velge lokale bedrifter er igjen med å skape lokale ringvirkninger. - Det er snakk om lokale arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunen og det legger vi stor vekt på. Det bidrar til vekst i kommunen vår og er med å trygge eieren vår, fortsetter Birgith.

En viktig støttespiller

Mona Vekst produserer og utfører oppdrag for næringslivet i regionen. Det største arbeidsområdet er industrivaskeriet som har en kapasitet på ca. 700 tonn tøy per år, og leverer tjenester til helseinstitusjoner, hotell og lokale privat -og bedriftskunder. Med stor produksjon og kunder som er avhengig av Mona vekst sine tjenester, er det viktig for dem å vite at de også har gode leverandører i ryggen. - Kort responstid, strålende service og god kjennskap til bedriften vår gir trygghet som er vanskelig å verdisette i øre/kWh, sier Birgith.

Kort responstid, strålende service og god kjennskap til vår bedrift, gir trygghet som er vanskelig å verdisette i øre/kWh

Fra kraftbransjen til sjefsstolen

Selv kommer Birgith fra kraftbransjen og vet hva som rører seg ute i markedet på både godt og vondt. Med denne erfaringen gir hun bedriften en verdifull erfaring og bedre forutsetninger for å stille de rette spørsmålene når konkurrerende strømleverandører kommer på banen med tilsynelatende gode tilbud. - Min fortid i kraftbransjen er på ingen måte avgjørende i Mona Vekst sitt valg av strømleverandør. Som leder må jeg tenke lønnsomhet og innsparing i alt jeg gjør for bedriften, men ærlige produkter med en forståelig pris har vært avgjørende for vårt valg, sier Birgith.

Enkel oversikt

Vi er ikke lenger enn et tastetrykk unna, men Birgith ser verdien av å kunne ha oversikt tilgjengelig når det passer henne. – Jeg vil påstå at det å logge seg inn på Min side hjelper meg med det meste jeg trenger å finne ut av. Gode sider som er lett å logge seg inn på, lett å finne frem i og er innbydende er en fin opplevelse. Jeg opplever ikke «spam», og lar meg overraske over den ærlige fremstillingen. Jeg føler meg ivaretatt som kunde, avslutter Birgith.

Tusen takk til Birgith og Mona Vekst for det gode og viktige samarbeidet!

De gode historiene fortsetter i Wattn

Mona Vekst var kunde av SFE Kraft før sammenslåingen. Kundehistorien er et resultat av det, og står derfor i SFE Kraft sitt navn. Vi er stolte, og utrolig glade over å videreføre det gode samarbeidet i Wattn.