Strøm_bedrift_forvaltning

Straum

Straum til bedrifta di - Forvalting gir gode resultat

Ei forvaltningsavtale sikrar deg mot dei høge pristoppane, samtidig som du får med deg prisnedgangen. Tidlegare var denne type avtale for dei aller største bedriftene, men no kan både store og små bedrifter nytte seg av forvaltningsavtalen.

Dei erfarne kraftforvaltarane våre overvåkar kraftmarknaden tett og sikrar straumprisane når kraftmarknaden er på veg opp, mens dei sel ut posisjonar når prisen er på veg ned. Det fører til at ein tek del i prisfall i marknaden samtidig som ein sikrar seg mot oppturane. Prissikringa blir handla opp til 3 år fram i tid. Vi startar opp ei ny forvaltningsportefølje.

Historisk sett har denne strategien har gitt gode resultater over tid:
Resultat siste fem år (2017-2021):
12,7 øre/kWh i gjennomsnittleg innsparing.
Resultat jan-april 2022:
80 øre/kWh i gjennomsnittleg innsparing.

Ønsker du meir informasjon om forvaltingsavtale til din bedrift?
Kontakt oss gjerne på telefon 02010, eller på bedrift@wattn.no

Send oss ein epost