Energirad 2000x700

Berekraft

Energirådgiving

Vi hjelper deg med å få kontroll på straumforbruket i bedrifta di. God energirådgiving er meir enn berre forbruksreduksjon. Gode analyser og energieffektivisering reduserer både kraft- og nettleigeutgiftene. Vi hjelper bedrifta di med optimalisering av energiforbruket og reduksjon av kostnadane, gjennom vår kompetanse og teknologi. Saman reduserer vi også klimaavtrykket.

Dei dyktige energirådgivarane våre står klar til å løyse dine energiutfordringar. Å handle straum frå oss handlar om meir enn berre å få den beste straumavtalen. Vi gir tilgang til verktøy og rapportar som gir bedrifter full oversikt over eige energiforbruk og kostnadar. Kombinert med analyse av kraft- og nettleigeutgifter, samt god energirådgiving, reduserer vi bedrifta sine utgifter og klimaavtrykk.

Vi hjelper bedrifta di med å implementere god energileiing og gode rapporteringsrutiner. Vi utfører også energikartlegging av bygg, anlegg og prosess, som gir ei solid plattform å starte med.

Vi gir deg full oversikt over kostnadar og utgifter


Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

70 10 20 16

Med moderne teknologi forenklar og reduserer vi tidsbruken og utgiftene du har knytt mot straum. Med nyutvikla digitale løysingar og ingeniørkomeptanse ser vi fram til å hjelpe deg med å nå klimamåla for bedrifta di.

Kontakt oss gjerne for ein energiprat.